Конституційне право зарубіжних держав /  Римське право /  Кримінальне право зарубіжних держав /  Кримінальний процес зарубіжних держав
 ОНЮА  ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З Конституційне право зарубіжних країн 2011  2011

 ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З Конституційне право зарубіжних країн

 ОУНЮА  Конституційне право зарубіжних країн  2010
 ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З Конституційне право зарубіжних країн
   ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З Конституційне право зарубіжних країн  2007

 У шпаргалці представлені відповіді на 58 екзаменаційних питань з конституційного права зарубіжних країн

 Сафаров Нізамі Абдуллаевич  Екстрадиція в міжнародному кримінальному праві: проблемитеоріі і практики. Extradition in International Criminal Law: Problems of Theory and Practice / HA Сафаров. - M.: Волтерс Клувер, 2005. - 416 с.  2005

 Книга присвячена аналізу теоретичних і практичних проблем екстрадиції з урахуванням новітніх тенденцій її розвитку.
Вперше на монографічному рівні комплексно висвітлюється ряд питань, пов'язаних з дотриманням прав людини в екстрадиційний процесі; розмежуванням процедур співпраці, застосовуваних у міждержавній практиці (екстрадиція), з процедурами, які використовуються для взаємодії з міжнародними кримінальними трибуналами (передача); введенням в юридичний обіг нового правового інструменту - Європейського ордера на арешт, який замінив у відносинах країн Євросоюзу процедуру екстрадиції, і т.д. Автор висуває ряд пропозицій, спрямованих на вдосконалення інституту екстрадиції.
Книга призначена для юристів-міжнародників, фахівців з кримінального права, суддів, прокурорів, студентів юридичних вузів і факультетів. Ознайомтесь із домашньою кухнею від bib.getenjoyment.net.

 І.Д. Козочкін  Кримінальне право зарубіжних держав. Загальна частина: Навчальний посібник / За ред. і з предисл. І.Д. Козочкін. - М.: Омега-Л, Ін-ститут міжнародного права і економіки ім. А.С. Грибоєдов-ва, 2003. - 576 с.  2003

 Монографія напи-сана на основі аналізу чинного кримінального законодавства шести най-більш розвинених зарубіжних країн (Англії, США, Франції, Німеччини, Японії та Італії) з використанням матеріалів судової практики та кримінально-правової доктрини цих країн.
У ній розглядаються основні питання та інститути Загальної частини кримінального права.
Рекомендована в якості навчального посібника студентам, аспірантам та викладачам юридичних ву-зов, а також науковцям і іншим особам, які цікавляться закордон-ної юриспруденцією Відвідайте жіночу енциклопедію від bib.getenjoyment.net.

 С.В. Агіевец, І.А. Бєлова.  Конституційне право зарубіжних країн: Навчально-методичний посібник. -Гродно: ГрГУ, 2001. - 99 с.  2001

 У навчально-методичному посібнику викладено основні поняття і категорії конституційного права зарубіжних країн: конституційний лад, правовий статус особистості, державний устрій, органи державного управління та самоврядування, виборче право. Призначено студентам спеціальності «Правознавство». Пропонуємо рецепти на кожен день від bib.getenjoyment.net.

 В.А. Номоконов  Транснаціональна організована злочинність: дефініції і реальність. Монографія. - Владивосток: Вид-во Дальневост. ун-та.2001. - 375С.  2001

 У виданні, створеному колективом авторів за сприяння Владивостоцького центру з вивчення організованої злочинності, висвітлюється найважливіша проблема сучасного життя суспільства, актуальність якої як у нашій країні, так і за її межами визначається виключно небезпечним розмахом кримінальної діяльності злочинних угруповань, масштаби якої і високий ступінь організованості набувають вже наднаціональний характер і вимагають у боротьбі з нею об'єднаних зусиль органів правоохорони всього світового співтовариства.
Актуальність даної роботи значно підвищується у зв'язку із затвердженням Генеральною Асамблеєю ООН 15 листопада 2000 Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності та двох протоколів до неї.
Для студентів юридичних факультетів, інститутів і практичних працівників правоохоронних органів. Спробуйте оригінальні кулінарні рецепти від bib.getenjoyment.net.

 Є. Ю. Лисікова  Римське право: Метод. указ. / Автор-упоряд. Є. Ю. Лисікова. Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2001. 32 с.  2001

 У справжніх рекомендаціях містяться загальні вказівки з вивчення римського права, маються тематика і зміст відповідного навчального курсу, питання до підсумкового заліку, завдання, перелік тем контрольних робіт і короткі методичні вказівки щодо їх написання. Складена докладна бібліографія, витяги з нормативних актів з курсу «Римське право».
Призначені для студентів і слухачів, що навчаються на всіх формах навчання за юридичною спеціальністю. Для Вас смачно готуємо від bib.getenjoyment.net.

 Романовська В. Б., Курзенін Е. Б.  Основи римського приватного права.  2000

 Цей навчальний посібник розрахований на студентів денної та заочної форм навчання, що освоюють курс римського вдачі в стислому обсязі - до 32 академічних годин аудиторних занять. Такий обсяг не дозволяє скільки-небудь докладно зупинитися на всіх явищах багатого римського приватного права. Автори поставили метою допомогти читачеві освоїти найбільш важливі поняття й інститути римського приватного права, особливо ті з них, які втілені в сучасному законодавстві Росії та країн романо-германської правової сім'ї. Важливим завданням цього посібника автори вважають навіювання майбутньому фахівцю розуміння об'єктивного характеру права, логіки приписів закону, заснованої на справедливості і природні права особистості.

 К. Б. Калиновський  Кримінальний процес сучасних зарубіжних держав: Навчальний посібник / К. Б. Калиновський. Петрозаводськ: Вид-во ПетрГУ, 2000. 48 с.  2000

 У роботі розглядаються сучасні кримінально-процесуальні системи Франції, Німеччини, Англії та США як «національні» типи кримінального процесу. Їх класифікація та аналіз особливостей проводиться з урахуванням різних типологій кримінального процесу.
Рекомендується як навчальний посібник з курсу «Кримінальний процес» для студентів юридичних вузів і працівників правоохоронних органів.

 А. Н. Трайнін  Кримінальна інтервенція. Рух по уніфікації кримінального законодавства капіталістичних країн. ДЕРЖАВНЕ ВИДАВНИЦТВО СОВЄТСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО, 1935  1935

 уніфікації кримінального законодавства капіталістичних країн. Виявляється справжнє обличчя відбувалися п'яти конференцій з уніфікації. Скликалися офіційно для вироблення спільних норм боротьби з інтернаціональними злочинами - піратством, торгівлею опіумом і т.п., конференції на ділі займалися організацією єдиного фронту боротьби проти зростаючої революційної активності мас, проти комуністичного руху.
У додатку дано проект Положення про міжнародне кримінальному трибуналі, розробленого Міжнародною асоціацією кримінального права.

 Докторська психологія /  Основи психології /  Психологічне консультування /  Психологія в бізнесі /  Психологія семьй /  Екзаменаційні відповіді з психології
 Андрій Левшин  Великі цілителі світу Андрій Левшин СИРОЇДІННЯ: енергетика, психологія  2011
 Майер Р.В.  ПСИХОЛОГІЯ НАВЧАННЯ БЕЗ прикрістю  2010
 Ляшок.А.С.  Смуток дитячої повсякденності / / Теорія і практика суспільного розвитку  2010
 У статті піднімається питання існування семіотики дитячої повсякденності і пропонується поділ її знаків культури: знаки, створювані дорослими для дітей, і знаки, що наділяються глуздом самими дітьми. Автор наводить результати власного аналізу деяких «дитячий текстів» як знакових систем дитячої культури.Ключевие слова: дитяча повсякденність, семіотика повсякденності, культура дитячої повсякденності.
 А.Н. Ануашвілі  Об'єктивна психологія НА ОСНОВЕВОЛНОВОЙ МОДЕЛІ МОЗКУ  2008
 Б.А. Сосновського  ПСИХОЛОГІЯ  2008
 С. В. Ковальов  ПСИХОТЕРАПИЯ ОСОБИСТОГО ІСТОРІЇ  2008
 невідомий  псіхологіяОТНОШЕНІЙ.1 іліМАГІЯ ЛЮБОВІ.  2007
 І. Г. Малкіна-Пих  ДОВІДНИК Практичний психолог  2005

 Ірина Германівна Малкіна-Пих - психолог, д-р фіз.-мат. наук у галузі системного аналізу та математичного моделювання складних біофізичних систем

 Б. А. Базима  Колір і психіка  2005
 ІІ.Б. Єрмолаєва-Томіна  ПСИХОЛОГІЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГОТВОРЧЕСТВА  2005
 Олександр Свіяш, Юлія Свіяш  Посміхнися, поки не пізно!  2005
 А. Е. Мачехіна  ЩО ТАКЕ ЛЮБОВ? МУДРІСТЬ ТИСЯЧОЛІТЬ  2005
 Олександр Лоуен  ПСИХОЛОГІЯ ТІЛА  2004
 В.М. Целуйко  ВИ І ВАШІ ДІТИ. ПСИХОЛОГІЯ СІМ'Ї  2004
 Ю.Г.Тюльпін  МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ  2004
 Обозов Н. Н., Щокін Г. В.  Психологія роботи з людьми: Поради керуєте-лю  2004
 М. Р. Душкина  Психологія впливу  2004
 Ігор ВАГІН  ЯК ІЗ МУХИ ЗРОБИТИ СЛОНА  2004
 А. Г. Конфісахор  псіхологіяВЛАСТІ  2004
 В. Ю. Слабинський  Психологічне консультування. Владивосток © Видавництво Далекосхідного університету 2003  2003
 Посібник призначений для студентів - психологів. Посібник складається з 4 розділів, в яких вибірково, і разом з тим досить детально викладені питання, що мають відношення до теорії та практиці консультування. У першому розділі розглядаються різні точки зору на загальні теоретичні питання консультування, дається визначення психологічного консультування, розглядаються його зв'язку з суміжними і родинними спеціальностями. Друга глава присвячена опису типових проблем, з якими клієнти звертаються до консультанта, відповідно до критеріїв МКБ-10.
 Підручники
 Л.В. Голяк, А.С. Мацко, О.В. Тюріна  Порівняльне правознавство: Курс лекцій. - К.: МАУП, 2004. - 200 с.  2004

 У пропонованому курсі лекцій Розглянуто найважлівіші аспекти современного порівняльного правознавства, что стосують об'єктів компаратівістікі, Визначи Нові підході до Вивчення правових шкіл современного світу. Для студентов, слухачів, аспірантів, а такоже для всіх, хто цікавіться проблемами порівняльного правознавства 

 В.Д. Ткаченко, С.П. Погребняк, Д.В. Лук'янов  Порівняльне правознавство: Підручник для студентов юридичних спеціальностей Вищих Навчальних Закладів. - X.: Право, 2003. - 274 с  2003

 Підручник підготовленій відповідно до програми з порівняльного правознавства для юридичних вузів України. У ньом відбіті Досягнення вітчізняної та зарубіжної Юридичної науки; розглянуті Особливості порівняльного правознавства як Юридичної науки, Поняття правової системи та правової Сім'ї; вікладені класіфікації правових систем; наведена характеристика основних СУЧАСНИХ правових сімей. Розрахованій на студентов, аспірантів та вікладачів Навчальних Закладів юридичного профілем и тихий, хто цікавіться проблемами порівняльного правознавства.

 Харитонова О.І., Харитонов Є.О.  Порівняльне право Європи: Основи порівняльного правознавства. Європейські Традиції. - X.: «Одіссей». - 2002 р. - 592 с.  2002

 Посібник присвячено основам порівняльного правознавства. їх Розгляд проведено на підґрунті європейськіх традіцій, Які висвітлено на Матеріалах, головних чином, Цивільного та адмі ністратівного права. Дано порівняльній аналіз як СУЧАСНИХ європейськіх правових традіцій и правових систем, так и тихий, что Малі місце в истории Європи. Показано Особливості, что Пріта манні правовій системі України та охарактеризовано ее місце поміж других правових систем. Призначеня для студентов та аспірантів юридичних спеціальностей Вищих Навчальних закла дів. Може буті корисностей практікуючім юристам, что спілку ються Із зарубіжнімі партнерами. 

 Азімов Айзек  Коротка історія біології. Від алхімії до генетики  2002
 Давньогрецькі філософи /  Історія філософії /  Мудрість /  Основи філософії /  Римська філософія /  Роберт Орос ді Бартнев /  Російські просвітителі /  Толстой Л. Н
 Роберт Орос ді Бартіні - радянський авіаконструктор, фізик-теоретик, філософ. Статті з фізики і філософії.
Укладач О.М. Маслов, М.,
 Роберт Орос ді Бартіні - радянський авіаконструктор, фізик-теоретик, філософ  », 2

 Збірник статей з теоретичної фізики, космології і філософії видного радянського авіаконструктора Р. Бартіні. У своїх фізич-них роботах Р. Бартіні дав начерк теорії 6-мірного квантованного простору-часу і запропонував метод відомості основних фізичних величин до просторово-тимчасовим. Філософські роботи Бартіні мали на меті обгрунтування його фізичних концепцій. Більшість статей публікуються вперше.
Книга адресована фізикам, математикам, історикам науки і техніки, культурологам, і всім, кому не чуже самоосвіту.

 Микола Бердяєв  ФІЛОСОФІЯ НЕРІВНОСТІ  2012
 Гі Бретон  Любов, яка створила історіюІсторіі любові в історії Франції - 1  2012
 Н.В. Мотрошилова  ВІТЧИЗНЯНА ФІЛОСОФІЯ 50 - 80-х РОКІВ XX СТОЛІТТЯ І ЗАХІДНА ДУМКА  2012
 А. В. Смирнов  ІСЛАМСЬКА ФІЛОСОФІЯ І Філософські ісламознавства: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  2012
 Карл Альберт  Про поняття філософії У ПЛАТОНА  2012
 У своєму дослідженні Карл Альберт (1921-2008) розкриває зміст платонівського поняття філософії, спираючись на тексти «середніх» діалогів і на результати супутніх філологічних пошуків. Призначення філософії, як виявляється з творів Платона, полягає в пізнанні істини, інтелектуальному спогляданні вічно і незмінно сущого-ідей; Всупереч поширеним уявленням, діалоги недвозначно вказують на досяжність цієї мети для філософа. Особливу увагу Альберт приділяє релігійно-етичного виміру поняття філософії у Платона: споглядання ідей долучає філософа до божественного і дозволяє йому у всій повноті знайти доступне людині досконалість і счастье.В якості додатку до книги включено статтю відомого представника «тюбінгенськой школи» платоноведенія Томаса А. Слезак (р. 1940). Слідом основоположником сучасного підходу до вивчення Платона Ф. Шлейермахером (1768-1834) Т.А. Слезак визнає ключове значення «Федра» для автентичної інтерпретації платонівських діалогів, однак приходить до інших висновків, ніж Шлейермахер: як показує Слезак, платонівська філософ повинен визнавати недостатність письмових творів (включаючи самі діалоги) і пріоритет усного навчання.
 Г. Ю. Канарш  СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ: ФІЛОСОФСЬКІ КОНЦЕПЦІЇ І РОСІЙСЬКА СИТУАЦІЯ  2011
 А. П. Огурцов  ФІЛОСОФІЯ НАУКИ: Двадцяте століття  2011
 А. П. Огурцов  ФІЛОСОФІЯ НАУКИ: НАУКА В СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СИСТЕМІ частина друга  2011
 Олдос Хакслі  ВІЧНА ФІЛОСОФІЯ  2010
 А.А.Рубашевскій  Филосовское Значення  2010
 Н.А. НЕКРАСОВА С.І. НЕКРАСОВ  ФІЛОСОФІЯ ТЕХНІКИ  2010
 М.Н.Громов  ОБРАЗИ ФІЛОСОФІВ У СТАРОДАВНЬОЇ РУСІ  2010
 А.М.Каромазов  Політичні та філософські ідеї  2010
 Іванова Л.Т.  Закон трьох стадій розвитку людського суспільства.  2010
 Е. Кассірера  ФІЛОСОФІЯ символічну форму  2010
 Філософія символічних форм »Е. Кассірера - одне з останніх значних свідчень філософської традиції Заходу перед самим її кінцем. Ця книга являє собою по-тортури стислій рекапитуляции тритомника в паралельному аналізі чотирьох проблем (простору, часу, числа і поняття) крізь призму лінгвістики, міфомислення і науки. Аналіз випереджається відтворенням історичних контекстів і завершується свого роду Метакритика, що виводить кассіреровскую «граматику символічних форм» у перспективи стилістики та змістовного осмислення.
 ЕТЬЄН Жільсоном  ДАНТЕ І ФІЛОСОФІЯ  2010
 Книга Етьєна Жильсона «Данте і філософія» присвячена складним відносинам великого італійського поета з античної та середньовічної філософією, насамперед з філософією Аристотеля, св. Фоми Аквінського і Сигера Брабантского. Е. Жильсон розглядає філософські функції персонажів Данте в його юнацьких і зрілих літературних творах, а також ті філософські ідеї, які сформульовані в трактатах «Бенкет» і «Про монархії». Книга Е. Жильсона стала класикою сучасного дантоведенія, зразком найвищого професіоналізму, сполученого з справжньою любов'ю до перед-мету дослідження. На російську мову перекладається вперше
 Бичков, В.В.  Тріалог: Розмова Другий про філософію мистецтва в різних вимірах [Текст] / В.В. Бичков, Н.Б. Маньковська, В.В. Іванов; Рос. акад. наук, Ін-т філософії. - М.: Іфра, 2009. - 212 с. ;  2009

 У монографії, написаній у формі академічної наукової дискусії в епістолярному жанрі, між трьома провідними фахівцями в сфері естетики, піднімається ряд актуальних проблем сучасної філософії мистецтва, починаючи з питання про можливість такої філософії сьогодні. Основна увага приділена проблемам взаємодії класики, нонклас-Сікі і постнекласичного естетичної свідомості в підході до таких тем, як метафізика мистецтва, межі мистецтва, естетичне сприйняття і релігійно-містичний досвід, «розширення свідомості» в художньому досвіді, повне «занурення» в мистецтво, дискурс художника та від-ємство мистецтва, фази естетичного сприйняття, естетичне і еротична насолода, герметизм, езотерика і герменевтика мистецтва, надмірність і мінімалізм в мистецтві і деяким іншим. Дослідження ілюструється прикладами аналізу самого сучасного мистецтва в сферах живопису, театру, кіно, літератури.

 Серен К'єркегор  Філософські крихти, іліКрупіци мудрості  2009
 Книга Філософські крихти належить датському мислителю Се-Рену Керкегора (1813-1855). Задумана як відповідь гегельянству і, в першу чергу, спробам історико-критичного прочитання Нового Завіту, вжитим Тюбінгенський школою, книга Керкегора стала подією, що виходить далеко за межі злободенних дискусій 1840-х рр.. Її центральне питання - історичність НЕ Письма, а самого Пришестя - істини, чия вічність реалізується в людській історії і не має іншого здійснення, крім временнбго. Звернена (у тому числі і до науки) готовність релігії Боголюдини запропонувати себе як такого парадоксу стала головною темою книги.
 Йосип Телушкин  Єврейська мудрість. Етичні, духовні та історичні уроки за працями великих мудреців  2009
 Взявши цю книгу в руки, будьте обережні. Можливо, ви плануєте витратити всього пару хвилин на побіжний перегляд, але через кілька годин можете виявити себе сидячим в кріслі і все ще зануреним в читання. Проникливі і провокуючі коментарі Раббі Телушкін до вічних істин взбудорожат ваше мислення і не залишать байдужим ваше серце. "Єврейська мудрість" пропонує нам приголомшливу колекцію цитат, які можуть радикально змінити нас, якщо читати їх як цілісну книгу і подолати збентеження перед їх геніальністю
 Англійська Мова
 Б.В. Жалейко  Домашня робота з англійської мови за 7 клас  2002


Контакти
енциклопедія  по-ірландськи  пампушки  літній  запіканка